ΠΛΑΝΟΙ MOLIX Jointed Sandeel Sinking 95 Mm 7.5g

23.00

Είναι η μίμηση ενός μικρού χελιού, το προτιμώμενο θήραμα πολλών θηρευτών αλμυρού νερού και γλυκού νερού.

ΠΛΑΝΟΙ MOLIX Jointed Sandeel Sinking 95 Mm 7.5g
23.00 Select options