ΠΑΡΑΜΑΛΛΟ ZELLOS ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΝΗΓΙΑΡΙΚΑ

5.00

Παράμαλλο Zellos για μεγάλα κυνηγιάρικα όπως, Κυνηγοί, Γοφάρια, Λίτσες, Ρίκια, Παλαμίδες, Τονάκια, Καραγκίδες κτλ

ΠΑΡΑΜΑΛΛΟ ZELLOS ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΝΗΓΙΑΡΙΚΑ
5.00 Επιλέξτε ιδιότητες